Generální zastoupení před soudy, rozhodčími soudy i jinými orgány

  • zastupování před soudy České republiky ve všech stupních řízení
  • rozhodčí řízení – zastupování před rozhodci a rozhodčími soudy