Nemovitosti

  • kompletní servis při úplatném i bezúplatném převodu nemovitostí včetně poskytování služeb advokátní úschovy a řízení ve věcech zápisu do katastru nemovitostí
  • zástavní právo
  • věcná břemena
  • nájemní a podnájemní vztahy

Naše advokátní kancelář také využívá při své činnosti katastr nemovitostí České republiky, do kterého máme elektronický dálkový přístup. Můžeme tak operativně našim klientům pomoci při přípravě a podpisu kupních, darovacích nebo zástavních smluv a ověříme ihned na místě všechna vlastnická práva, včetně jejich případných omezení.

Máte-li zájem o maximální možnou ochranu Vašich práv při transakcích souvisejících s nemovitostmi, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.