Rodinné právo

  • komplexní právní poradenství a zastupování při rozvodu manželství a úpravě poměrů k nezletilým dětem (výživné, svěření do péče)
  • vypořádání společného jmění manželů, modifikace společného jmění manželů