Obchodní právo

  • závazkové právo – sepis a revize obchodních smluv
  • obchodní korporace a družstva – zakládání obchodních společností, korporátní změny včetně změn zakladatelských listin a společenských smluv a jejich zápisy do obchodního rejstříku, převody obchodní podílů, příprava a vedení valných hromad atd.