Pozor na změny při převodu nemovitých věcí

Podle předchozí právní úpravy se převodce vlastnického práva (prodávající) a nabyvatel (kupující) mohou dohodnout, kdo z nich daň z nabytí nemovitosti zaplatí. V případě, že se nedohodnou, daň platí převodce. K dohodám docházelo ve velmi malém procentu případů, tedy daň zpravidla hradil prodávající. Novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí oproti tomu nově stanoví, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude výlučně nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, tedy kupující. V této souvislosti dochází rovněž ke zrušení ručení druhé smluvní strany za zaplacení této daně. Po účinnosti novely bude za daň tedy odpovídat (a daňové přiznání bude podávat) pouze nabyvatel. Převodce nemovité věci ručitelem nebude. Výše daně z nabytí nemovitosti přitom zůstane stejná jako dosud – 4 % z nabývací hodnoty nemovitosti.