Novinky ve vztazích mezi podnikateli a spotřebiteli – rozhodčí doložka již není možná

Dne 1. 12. 2016 vstoupí v účinnost zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. Již nebude možné poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, ale nově bude moci poskytovat spotřebitelský úvěr pouze subjekt, který bude mít oprávnění a bude muset splňovat zákonem dané podmínky.

Dále se tímto zákonem novelizuje zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů tak, že již nebude možno žádným způsobem mezi podnikatelem a spotřebitelem platně sjednat, že jejich případný spor (ani již existující spor) bude rozhodovat rozhodce. Předmětná novela se ovšem týká pouze nově uzavíraných smluv, tedy rozhodčí smlouvy uzavřené do 30. 11. 2016 budou posuzovány podle znění účinného v době uzavření rozhodčí smlouvy. Spory ze spotřebitelských smluv uzavíraných po 1. 12. 2016 však již budou oprávněny rozhodovat výhradně soudy.