Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu, aneb když je dohoda možná

Smluvený rozvod je založen na existenci řady předpokladů a současně i splnění několika podmínek. V případě splnění všech dále uvedených náležitostí je na smluveném rozvodu nejdůležitější to, že soud nezjišťuje příčiny rozvratu a proces rozvodového řízení je poměrně rychlý.

Základním předpokladem smluveného rozvodu je skutečnost, že s rozvodem oba manželé souhlasí. Manželství nelze rozvést okamžitě po jeho vzniku. Zákon se tak snaží předcházet nejenom neuváženým sňatkům, ale zejména neuváženým rozvodům. Z tohoto důvodu je vyžadováno, aby manželství trvalo nejméně jeden rok. Další podmínkou smluveného rozvodu je důkaz o skutečnosti, že manželé spolu déle než šest měsíců nežijí. Jestliže rozvádějící se manželé mají nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, pak je třeba, aby před rozvodem manželství bylo pravomocně rozhodnuto soudem péče o nezletilé o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů. Poslední nezbytnou podmínkou smluveného rozvodu je dohoda rozvádějících se manželů o vypořádání svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu. Dohoda o dalším osudu dětí po rozvodu manželství společně s vypořádáním všech vzájemných práv a povinností majetkového charakteru umožňuje v okamžiku právní moci rozsudku o rozvodu učinit (s výjimkou vztahů ke společným dětem) definitivní tečku ve vzájemných vztazích.