Insolvenční právo

  • sepis insolvenčního návrhu včetně návrhu na oddlužení
  • přihlášení pohledávky do insolvence
  • zastupování v incidenčních sporech a ve sporech o vyloučení věcí z majetkové podstaty